paczkow.info             Copyright by J.M.Skop - paczkow.info 2005/2011

Home/Galeria

 

 

Przestrzeń kościoła w Paczkowie zorganizowana jest na zasadzie układu halowego, to znaczy wszystkie trzy nawy kwadratowego prawie korpusu są tej samej wysokości. Do prezbiterium, długości dwu przęseł, zamkniętego siedmioma bokami dwunastoboku, przytyka od zachodu zakrystia. Potężne mury jej zachodniego przęsła są podstawą siedmiokondygnacyjnej wieży, dziś jeszcze dominującej w panoramie miasta, choć obecny chełm (z 1716 r.) jest niewysoki w porównaniu z pierwotnym z początku XVII wieku. Gmach nakrywały niegdyś wysokie dachy usunięte w czasach zagrożenia najazdów tureckich. Dobór sklepień paczkowskiej fary jest bardzo typowy dla śląskiej szkoły architektonicznej, której rozkwit przypada na 2. połowę XIV w. Fakt ten uzasadnia przypuszczenie, że obecne sklepienia (w części korpusu) założono równocześnie z budową kościoła, ukończoną przed 1389 r. W wieku następnym zaś , być może w związku z uszkodzeniami w czasie oblężenia miasta w 1467 roku, przesklepiono ponownie całe wnętrze, powtarzając pierwotne układy sklepień.