paczkow.info             Copyright by J.M.Skop - paczkow.info 2005/2011

Według jednej z legend Paczków założony został już na początku III wieku naszej Ery przez pewnego rzymskiego wodza Lucca, który to wracając z dalekiej wyprawy zapragnął osiedlić się w tej okolicy. Osadę tę nazwano Luca, od imienia założyciela, który miał w tym miejscu wystawić świątynię na cześć jednego ze swoich bóstw. Osada ta zaludniała się ponoć tak szybko, że około roku 791 miała być już znacznym miastem. Zburzone przez Węgrów, którzy mieli ponieść tu wielką klęskę, odbudowane zostało z rozkazu ich zwycięscy, cesarza Henryka Ptasznika i obdarzone przywilejem z 963 r. nadającym osadzie prawo niemieckie. Jak było naprawdę niewiemy ... Zapisy kronikarskie Ereisingera i Hosemana mówią natomiast, że Paczków zgorzał doszczętnie w 1015 roku. W 1063 r. miasto mieli złupić Polacy, a w pożarze w roku 1122 spłonąć dwa znajdujące się tu klasztory. W 1241 roku Tatarzy, obozujący pod Otmuchowem, spustoszyli całą okolicę nie oszczędzając Paczkowa.

Z bardziej wiarygodnych i udokumentowanych źródeł wiemy że miasto Paczków (od imienia Pakosław) pojawiło się na ziemi śląskiej w połowie XIII wieku. 8 marca 1254 r. biskup wrocławski Tomasz I wydał zgodę na lokalizację miasta. Nowa osada swoją nazwę wzięła od wsi Paczków, którą odtąd nazywano Starym Paczkowem. Miasto stało się nie tylko miejscem targowym, ale i obronnym, warownym grodem z fortyfikacjami strzegącymi południowo-zachodnich rubieży potężnego księstwa biskupiego z siedzibą w pobliskiej Nysie. Miasto lokowane było na prawie flamandzkim i wraz z aktem lokacyjnym uzyskało szereg przywilejów (m.in. prawo warzenia piwa). Dokument ten wspomina także o niektórych zajęciach mieszkanców, jak rzeźnictwo, piekarstwo i szewstwo. Ze zmiennym szczęściem toczyły się losy miasta i jego mieszkanców. W pierwszych wiekach swego istnienia Paczków przeżywał typowe dla okresu średniowiecza klęski i plagi : w 1325 roku głód, w 1333 r. wielka powódź, a grasująca w Europie w latach 1348-1350 zaraza dotarła do Paczkowa w 1349 roku. Wiek XVI to kolejne wielokrotne powodzie (1501, 1539, 1560, 1598, 1602) jak również największy w dotychczasowych dziejach miasta pożar w roku 1565. Lata 1603-1607 jak również 1633 to epidemie cholery. 1634 kolejny pożar w czasie jednego z oblężeń. Inną ważną datą w dziejach miasta było niszczące zajęcie Paczkowa przez wojska husyckie 17 marca 1428 roku ... był  to również początek zamieszek religijnych i politycznych trwających aż do II połowy XV wieku. Dopiero pod koniec XV wieku miasto zyskało wiele nowych przywilejów biskupich, co przywróciło na pewien czas równowagę gospodarczą. Czas zacierał ślady klęsk, a nowe pokolenia odbudowywały zniszczenia, umacniały  i ulepszały fortyfikacje. W 1526 roku miasto wraz z całym Śląskiem

dostało się pod panowanie Habsburgów austriackich. Paczków przeżywał wówczas okres swej największej świetności będąc ważnym ośrodkiem wyrobu sukna i handlu, który stanowił podstawe zamożności miejscowego kupiectwa. Kres znaczeniu i bogactwu miasta przyniosła wojna trzydziestoletnia. W 1742 roku miasto znalazło się w granicach Prus. Po sekularyzacji księstwa biskupiego w 1810 r. przeszło na własność rządową. Wiek XIX przyniósł ponowny rozwój miasta. Działania wojenne podczas Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej oszczedziły Paczków nie powodując większych zniszczeń. Wiecej na stronie paczkow.pl . Zobacz również historię Paczkowa w komiksie Artura Klose.

Dla wszystkich szukających informacje na temat dawnego Paczkowa polecam link “Stowarzyszenia Dawnych Paczkowian”. Strona posiada tylko niemiecką wersję językowa : www.patschkau.de .